Svět dětí Svět dětí
ÚVOD KATALOG NOVINKY AKCE VÝPRODEJ SKLADEM OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Andrea Zikmundová
Adresa
Andrea Zikmundová
Hlavní náměstí 21
Krnov
79401
ČR
73238058
nejsme plátci DPH
Telefon 775956453
Po-Pá: 9-17 hod.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

Vítáme vás v našem internetovém obchodě Svět dětí, kde naleznete hlavně výbavičky do postýlek, kolébek a proutěných košů, ale také ostatní zboží pro miminka, hračky a galanterii.

Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svetdeti.mimishop.cz a jsou platné od 1.1.2014 v souladu s novým obchodním zákoníkem.

Provozovatel eshopu:

Tomáš Zikmund

Hlavní náměstí 21, 794 01 Krnov

IČO: 03560864  DIČ: CZ8611285375

Tel: +420 775 956 453

 

 

Výdejní místo pro objednávky s osobním odběrem:

Vrchlického 22, 794 01 Krnov (BM Textil)

 

Email: glockler.t@gmail.com,  prochazinek@gmail.com

 

Všeobecné informace:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, mimo nákladů na doručení zboží. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Veškeré fotografie uváděné na eshopu odpovídají nabízenému zboží s možností drobné barevné odchylky v závislosti na možných úpravách v grafickém programu.

 

Jak nakupovat:

1. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol "nákupního košíku" v detailu vámi vybraného zboží.

2. Po ukončení výběru zboží klikněte na nápis "Nákupní košík" v pravém rohu obrazovky. Košík můžete vysypat, nebo přejít k podkladně.

3. Zvolíte způsob platby a dopravy a objednávku potvrdíte tlačítkem "Odeslat objednávku".

Po odeslání objednávky vám přijde na vámi uvedenou mailovou adresu automatické potvrzení objednávky. Od nás pak ještě obdržíte mail s poděkováním a potvrzením, že jsme vaši objednávku přijali a s podklady k platbě při volbě platby předem. Při objednávce s volbou odeslání na dobírku obdržíte mail s podklady k platbě za dopravné s dobírkou. Poté bude vaše objednávka vyřízena a odeslána, kdy při převzetí zákazník uhradí již jen cenu zboží.  Pokud úhradu dopravného s dobírkou neobdržíme, nebude objednávka vyřízena. 

 

Pokud potvrzující mail nepřijde, kontaktujte nás prosím na tel. 775 956 453  nebo na mailu glockler.t@gmail.com  Budeme vás kontaktovat v co nejkratším čase.

 

Doručování zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14-21 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Pokud se jedná o šité zboží s označením výrobce Svět dětí a je uvedeno „skladem“, znamená to, že prodejce má ihned k dispozici materiál ke zhotovení daného výrobku, tudíž se zavazuje toto zboží zhotovit max. do 14-60 dnů od přijetí platby v případě objednávky s platbou předem, v případě dobírky od úhrady dopravného s dobírkou. V případě, že zboží skladem není, platí dodací lhůta uvedená prodejcem, u šitého zboží s označením výrobce Svět dětí tato lhůta znamená dobu nezbytnou k objednání materiálů na zhotovení výrobků. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady bezodkladně reklamoval.

 

Jestliže prodejce nemůže nemůže odbavit celou objednávku v jedné zásilce, může kupující zvolit možnost rozdělení objednávky do dvou zásilek, přičemž u druhé zásilky již poštovné/dopravné nehradí.

 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu v balíku společně s objednaným zbožím. V případě, že zákazník zvolí typ zásilky, která neodpovídá, bude toto upraveno prodejcem a kupující bude informován o typu zásilky a výši adekvátního poštovného nebo dopravného.

 

Převzetí zboží:

Kupující nebo příjemce zboží má povinnost zkontrolovat neporušenost obalu. Při zjevném poškození obalu má kupující právo zásilku odmítnout přijmout a je povinen neprodleně zásilku reklamovat u přepravce sepsáním reklamačního protokolu a o této skutečnosti informovat prodejce. Pozor, přepravní společnosti uznávají reklamaci pouze do 24 hodin od doručení zásilky, na pozdější reklamace neberou zřetel a odmítají odpovědnost.

 

Při volbě odeslání na dobírku je kupující povinen uhradit přepravci uvedenou cenu zásilky buď hotově nebo v případě kurýra i platební kartou, umožňuje-li to.

 

Nepřevezme-li zákazník zásilku odeslanou na dobírku a tato se vrátí zpět, prodejce má právo požadovat úhradu vzniklých nákladů spojených s odesláním zásilky, se znovunaskladněním a kontrolou nepoškozenosti zboží.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14-ti denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

Zboží šité na zakázku nelze dle zákona vrátit. 

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění:

Jakost při převzetí

 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace:

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetí osobě s výjimkou přepravce, který zásilku doručuje. Jedná se převážně o telefonický kontakt nutný pro spojení s kupujícím pro doručení zásilky.

 

Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Ostatní:

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Osobní odběr
Osobní odběr po předchozí domluvě na ulici Vrchlického 22 v Krnově, prostory BM Textilu.
ZDARMA ZDARMA
Kurýr Slovensko
Doprava zásilkovou službou GLS na Slovensko. Základní tarif platí pro zásilky až do hmotnosti 5kg.
170,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna
Balíček se zbožím je doručen do zvoleného výdejního místa, kde si jej zákazník vyzvedne.
75,00 Kč ZDARMA
Doručení zásilkovnou na adresu
Zásilka je odeslána prostřednictvím zásilkovny, kurýr doručí přímo na zvolenou adresu. Rozváží převážně DPD.
109,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba na účet
BEZ POPLATKU
Platba hotově při odběru Krnov
Pokud zákazník vybere osobní převzetí zboží u nás v Krnově, zaplatí toto zboží hotově přímo při převzetí. Neplatí při odeslání zásilky poštou nebo kurýrem.
BEZ POPLATKU
Doběrečné kurýr Slovensko
Cena doběrečného při odeslání s platbou při převzetí na Slovensko.
40,00 Kč
Platba v zásilkovně
Zákazník při vyzvednutí zásilky na dobírku uhradí cenu zásilky přímo na místě v hotovosti. V zásilkovně nelze platit kartou.
25,00 Kč
Doručení zásilkovnou na adresu
Doběrečné, úhrada při doručení zásilky na adresu.
25,00 Kč
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 2.500,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA
. . . . . .